Petaxsovellusehdot

Käyttöehdot

Käyttämällä Petax Taksit-sovellusta käyttäjä (“Käyttäjä” tai “sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Petax Taksit-sovelluksen käyttöä. Ethän käytä Petax Taksit-sovellusta, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat Petax Taksit-sovelluksen käyttöä sekä Käyttäjien Petax Taksit-sovelluksen kautta tekemiä tilauspyyntöjä. Mikäli rekisteröidyt Petax Taksit-sovellukseen yrityksenä, yhdistyksenä tai muuna oikeushenkilönä, vakuutat olevasi oikeutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä.

Määritelmät

“Petax Taksit-sovellus” tarkoittaa Petax Oy:n luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa digitaalista sovellusta nimeltä Petax Taksit, jonka kautta Käyttäjä voi tilata Petax Oy:ltä taksipalveluja.

“Käyttäjä” tarkoittaa Petax Taksit-sovellusta käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Palveluntarjoaja

Nimi: Petax Oy
Osoite: Puurtajankuja 3 B 50, 04440 Järvenpää
Y-tunnus: 2589601-8
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@petax.fi

Kuvaus Petax Taksit-sovelluksesta

Petax Taksit sovellus toimii välittäjänä Käyttäjän ja Petax Oy välillä ja tarjoaa alustan, jota Käyttäjä voi käyttää taksikuljetuksen tilaamiseen.

Tilaamalla Petax Taksit-sovelluksella taksikuljetuksen Käyttäjä tekee sitovan tilauksen (”Tilaus”) taksikuljetuksesta. Vastaanotettuaan Käyttäjän Tilauksen välittää Petax Taksit-sovellus Tilauksen tiedot Petax Oy:n Takseihin työntekijöille. Petax Oy:n työntekijän hyväksyttyä Tilauksen syntyy Petax Oy:n ja Käyttäjän välille sitova sopimus taksikuljetuksen ostosta (“Ostosopimus”).

Taksikuljetus toimitetaan sitoumuksetta. Petax Oy vastaa suorittamastaan taksikuljetuksesta.

Tehty Tilaus taksikuljetuksesta on sitova eikä sitä voi peruuttaa tai irtisanoa sen jälkeen, kun Petax Oy:n työntekijä on hyväksynyt Tilauksen.

Taksin tilaaminen saattaa olla rajoittunut väliaikaisesti tai pysyvästi sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joilla sähköisiä tilauksia ei voida vastaanottaa.

Lisätietoja sovelluksesta löytyy Taksin tilaus -sivulta.

Käyttäjätilit

Voidakseen käyttää Petax Taksit-sovellusta tulee Käyttäjän rekisteröityä Petax Taksit-sovellukseen. Käyttäjä voi rekisteröityä Petax Taksit-sovellukseen vastaanottamalla rekisteröitymistekstiviestin. Viesti on käyttäjälle maksuton. Käyttäjä rekisteröityy Petax Taksit-sovellukseen sen käyttöönoton yhteydessä. Sovelluksen päivittäminen saattaa vaatia Käyttäjältä uudelleenrekisteröitymisen.

Palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Sovelluksen rekisteröiminen tulkitaan käyttäjätiin luomiseksi. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili.

Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan kolmannen osapuolen käytössä tai mikäli kolmannella osapuolella on tiedossaan tietoja, joilla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Petax Oy:lle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä käytöstä.

Maksut

Taksitilausten tekeminen Petax Taksit-sovelluksessa on maksutonta. Petax Oy pidättää kuitenkin oikeuden lisätä palveluun myöhemmin maksullisia toimintoja, joista ilmoitetaan erikseen palvelussa.

Käyttäjän maksuvelvollisuus Tilauksesta syntyy Petax Oy:n työntekijän hyväksyttyä tehdyn Tilauksen.

Petax Taksit-Sovelluksessa tehdyt Tilaukset maksetaan taksissa samalla tavalla kuin muillakin tavoilla tilatuissa taksimatkoissa. Matkan voi maksaa autossa käteismaksuna tai kaikilla yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla sekä suoraan aplikaatiossa. Matkan hintaan vaikuttavat viikonpäivä, vuorokaudenaika, odotusaika, ajettu matka, siihen kulunut aika sekä matkustajien lukumäärä.

Taksimatkan hinta vahvistetaan osoitteessa https://petax.fi/hinnasto sekä sovelluksessa.

Petax Taksit-sovelluksella tehty ennakkotilaus saattaa olla joillakin alueilla lisämaksullinen palvelu, jolloin matkan maksun yhteydessä kuljettaja perii matkan hinnassa ennakkotilausmaksun.

Käyttäjä ymmärtää, että käyttämällä Petax Taksit-sovellusta hän hyväksyy sen, että Tilaukset tehdään Käyttäjän lähettämän osoitteen perusteella eikä Käyttäjällä ole oikeutta korvauksiin, jos Tilaus on tehty virheellisellä osoitteella.

Yhteistyökumppanilla on oikeus periä käyttämättä jätetyistä mutta hyväksytyistä Tilauksista 10 euroa jokaiselta turhalta Tilaukselta, joissa asiakas ei saavu kyytiin 5 minuutin sisällä auton saapumisesta.

Aika-arviot

Tilatun taksikuljetuksen saapumisajankohta sekä kaikki muut Petax Taksit-sovelluksen Käyttäjälle antamat aika-arviot ovat pelkästään arvioita. Petax Oy ei takaa, että taksikuljetus saapuu Käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen arvioituna ajankohtana. Tilauksen toimitusaikaan vaikuttavat myös mm. liikenne, ruuhka-ajat ja sääolosuhteet.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Petax Taksit-sovellukseen tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Petax Oy:n omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

Nämä käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Petax Taksit-sovellukseen.

Muut Petax Taksit-sovelluksen käyttöä koskevat ehdot

Rekisteröityäksesi Petax Taksit-sovellukseen tulee sinun olla vähintään 16-vuotias. Mikäli olet alle 16-vuotias, tulee lainmukaisen huoltajasi tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne puolestasi.

Käyttäjän tulee noudattaa kaikkea voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä käyttäessään Petax Taksit-sovellusta.

Kehitämme Petax Taksit-sovellusta jatkuvasti ja voimme poistaa tai muuttaa Petax Taksit-sovellusta tai sen toimintoja, mukaan lukien Petax Taksit-sovelluksessa saatavilla olevia ominaisuuksia.

Käyttäessäsi Petax Taksit-sovellusta saatat törmätä sisältöön tai tietoon, joka on virheellistä, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muulla tavoin haitallista. Petax Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien Petax Taksit-sovellukseen lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Käyttäjä on vastuussa kaikkien Petax Taksit-sovellukseen käyttöön tarvittavien laitteiden ja välineiden (kuten matkapuhelimien) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista. Palvelun käyttö edellyttää matkapuhelimen datayhteyden käyttöä. Tämä saattaa aiheuttaa Käyttäjälle kustannuksia.

Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön Petax Taksit-sovelluksen käyttäjätiliä (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Petax Taksit-sovelluksesta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville Petax Taksit-sovelluksen tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeudesta tai tavaramerkeistä tai muista vastaavista oikeuksista kertovia merkintöjä Petax Taksit-sovelluksesta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Petax Taksit-sovellukseen kuuluvaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Petax Taksit-sovelluksesta saamaansa tietoa ilman Petax Oy:n etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) luoda käyttäjätiliä Petax Taksit-sovellukseen käyttäen toisen ihmisen tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja; (ix) käyttää Petax Taksit-sovellusta muiden kuin Petax Oy:n tarjoamien käyttöliittymien kautta (Petax Taksit-sovellus).

Petax Oy:llä on oikeus poistaa Käyttäjä Petax Taksit-sovelluksesta välittömin vaikutuksin ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Petax Taksit-sovellusta tai aiheuttaa Petax Taksit-sovelluksen Käyttäjille / Työntekijöille, (ii) Käyttäjä jättää virheellisen Tilauksen (esimerkiksi jättämällä olematta paikalla ilmoittamassaan osoitteessa) tai ei toimi näistä käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa mukaisesti; (iii) Petax Oy:lla on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Petax Taksit-sovelluksen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden.

Petax Oy käsittelee ja luovuttaa Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja näiden ehtojen sekä rekisteriselosteensa mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen henkilötietojaan voidaan käyttää palvelun toteuttamiseen ja niitä voidaan luovuttaa Petax Oy:n työntekijöille.. Tämän lisäksi Käyttäjä hyväksyy, että Petax Oy voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Voimassaolo ja irtisanominen

Nämä käyttöehdot ja Petax Oy:n näitä käyttöehtoja koskevat muutokset ovat Käyttäjään nähden voimassa niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Petax Taksit-sovellusta.

Käyttäjä voi lopettaa Petax Taksit-sovelluksen käyttämisen milloin tahansa.

Petax Oy voi lopettaa Petax Taksit-sovelluksen tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

Mikäli Tilauksen toimituksessa on virheitä, voi Käyttäjä ottaa yhteyttä suoraan Petax Oy: Kuljettajaan tai asiakaspalveluun 029 1700 434

Käyttäjän, joka kokee Ostosopimusta rikotun, tulee reklamoida asiasta asianomaiselle kuljettajalle tai Petax Oy:n asiakaspalveluun ilman viivästystä. Reklamaatiossa tulee yksilöidä virheet selkeästi.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Mikäli olet Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja-asiakas, ei sinun vahingoksesi voida poiketa asuinmaasi pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttaja-Käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta ec.europa.eu. Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteistakuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Muutokset Käyttöehtoihin

Petax Oy voi muuttaa näitä käyttöehtoja.

Petax Oy ilmoittaa Käyttäjälle käyttöehtojen muutoksesta Petax Taksit-sovelluksessa. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Petax Taksit-sovelluksen käyttö.

Siirrettävyys

Petax Oy:llä on oikeus siirtää keräämänsä henkilötiedot rekisteriselosteen mukaisesti. Tämän lisäksi Petax Oy:llä on oikeus siirtää Petax Taksit-sovellukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Petax Taksit-sovellusta koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.

Henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä on:
Nimi: Petax Oy
Osoite: Puurtajankuja 3 B 50, 04440 Järvenpää
Y-tunnus: 2589601-8
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@petax.fi

Rekisterin nimi on Petax Taksit-asiakasrekisteri.

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme palveluitamme ja ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä parantaaksemme palvelumme laatua.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä liittyen palveluumme ja ilmoittaaksemme sitä koskevista muutoksista.

Käsiteltävät tiedot

Rekisteriin tallennetaan käyttäjien puhelinnumerot sekä tilattuihin matkoihin liittyviä tietoja, kuten sijaintitietoja. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa Käyttäjän järjestelmään kirjaamia palvelun toimintaan liittyviä palautetietoja.

Rekisterin tiedot kerätään Petax Taksit-sovelluksen käytön yhteydessä.

Käsittelyn peruste

Petax Oy käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksista johtuvat velvollisuutensa sekä toimiakseen lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen siirtäminen

Rekisteritietoja ei siirretä Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen vastaanottajat

Petax Oy luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten Tilausten toteuttaminen ja suoramarkkinointi).

Palvelun kautta tilatun yksittäisen Tilauksen tiedot (puhelinnumero ja sijaintitieto) välitetään alueellisille tilausvälitysyhtiöille sekä näiden alueella toimiville takseille. Tietoja välitetään vain siinä määrin kuin on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi.

Mikäli Petax Oy on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, henkilötietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle, joka on mukana kyseisessä yritys- tai liiketoimintakaupassa. Tällaisessa tilanteessa henkilötietojen luottamuksellisuus taataan.

Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille muissa kuin yllä luetelluissa tilanteissa ainoastaan silloin, kun Käyttäjä on antanut nimenomaisen suostumuksen siihen, paitsi jos henkilötietojen jakaminen on välttämätöntä palvelumme tarjoamiseksi tai lain määräysten toteuttamiseksi.

Käyttäjällä on oikeus perua antamansa suostumus milloin tahansa.

Henkilötietojen säilytysaika

Petax Oy ei säilytä henkilötietoja kauempaa kuin on lain mukaan sallittu tai henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista. Säilytysaika riippuu tiedon luonteesta ja sen käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika säilyttämiselle vaihtelee näin ollen tiedon käyttötarkoituksesta riippuen. Tavallisesti henkilötietoja säilytetään palveluiden toimittamiseksi enintään kahden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

Tietoturva

Käytämme kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellaksemme Petax Taksit-sovellusta ja estääksemme luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojataksemme henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumista ja luvatonta muuttamista vastaan.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Mikäli edellisestä tietopyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta, Petax Oy voi vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Käyttäjä voi myös pyytää henkilötietojen poistamista järjestelmästä. Pyynnön mukaiset toimenpiteet suoritetaan, mikäli Petax Oy:lla ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Käyttäjällä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Käyttäjä voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin annettuun suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää Petax Taksit-sovellusta. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää henkilötietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä alla oleviin osoitteisiin.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Käyttäjällä on oikeus pyytää rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää Petax Taksit-sovellusta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa Petax Oy:ltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta Käyttäjä voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien käyttäminen

Käyttäjä voi käyttää yllämainittuja oikeuksia lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen puhelinnumeron alla olevaan osoitteeseen. Petax Oy voi pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen Käyttäjän henkilöllisyyden varmentamiseksi. Petax Oy voi hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Mikäli Käyttäjä kokee henkilötietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voi Käyttäjä tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Nimi:Petax Oy
Osoite: Puurtajankuja 3 B 50, 04440 Järvenpää
Y-tunnus: 2589601-8
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@petax.fi

Päivitetty 24.5.2018
Petax Taksit
Järvenpää, Kerava & Tuusula
Avoinna 24/7/365

0600 301 103
Puhelun hinta 1,25 € + 1,51 €/min.
Petax Erikoistilaukset, Invataksit, Kaupunkikorttimatkat, Kela-Kyydit
Avoinna klo 6-20

029 1700 434
8,35 snt/puhelu + 14,88 snt/min